Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Våra skogar

2017-03-10

Attn. Sven-Erik Bucht


Jag skriver med anledning av det högst nedslående beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är oacceptabelt att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå!

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber Dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Med bästa hälsningar

Viveca Servatius
Stockholm

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 12 av 393 i denna kampanj