Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister Socialdemorkraterna

Våra barns framtid

2015-04-06

Hej Mikael Damberg,

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Margareta Edholm

Lund

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 200 av 459 i denna kampanj