Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister, S

vår rätt till rent vatten!

2015-05-11

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord. Kan du vår statsminister med hedern i behåll stå för de värderingar om en hållbar miljöpolitik som jag uppfattat ligger i både Socialdemokratins och Miljöpartiets mål, så måste du stå upp för rätten till en ren kristallklar dricksvattentäckt även förekommande generationer!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Vi bor alldeles intill Bästeträsk och känner djup oro inför risken och hotet att vattnet blir förorenat och det är oåterkalleligt med två stora kalkbrott i dess omedelbara närhet. Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-Lösenord till EU-kommissionen !

Lena Nilsson wärff

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 183 av 329 i denna kampanj