Öppet brev till Kenneth G Forslund

Vapenexporten till Saudiarabien

2015-02-10

Hej Kenneth

Jag vill att du genast agerar för att helt säga upp Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien.

Saudiarabien är en av världens brutalaste diktaturer, ett medeltida samhälle som styrs enväldigt av sin kungafamilj i förbund med en av de mest reaktionära sekterna inom islam. Politiska partier är inte tillåtna, kritik av islam och kungafamiljen förbjuden, dödsstraff och andra kroppsliga bestraffningar vanliga, kvinnor diskrimineras systematiskt och mänskliga rättigheter är satta på undantag. Knappast ett land som Sverige har anledning att samarbeta med, allraminst inom det militära området.

Ett exempel på kränkningar mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien som nyligen fått stor uppmärksamhet är det spöstraff som utdömts mot bloggaren Raif Badawi. Genom att stödja Saudiarabiens regim har Sverige också en del i att kränkningar och förtryck som det mot Raif Badawi får fortsätta.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Bästa Hälsningar

Åke Johansson

Vallentuna

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 52 av 159 i denna kampanj