Öppet brev till Margot Wallström, Utrikesminister Socialdemokraterna

Vapenexport till våldsamma diktaturer!?

2015-02-24

Hej Margot,

Jag har själv bott och arbetat i regionen men jag skäms djupt över att Sverige håller på att förlora sitt rykte som ett högt utvecklat land som står för fred, respekt och acceptans och istället får en helt annat framtoning som världens per capita största vapenexportör, dessutom ideligen med korruptions-skandaler, i strid mot vår egen lagstiftning, med hjälp av upprättande av brevlådeföretag etc.

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

Enligt demokratiindexet Polity 4 klassas Saudiarabien genomgående som en autokrati, med det lägsta möjliga värdet, -10. Freedom House klassar landet som Not Free. När Sverige ingår militära samarbetsavtal med diktaturer som kränker mänskliga rättigheter ger det regimen legitimitet, samt underlättar för denna att hålla fast vid sitt odemokratiska styre.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien helt avslutas?

Marcus Berneström

Stockholm

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 83 av 141 i denna kampanj