Öppet brev till Margot Wallström, Utrikesminister Socialdemokraterna

Vapenexport till Saudiarabien

2015-02-25

Hej Margot,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges avtal om militärt samarbete avslutas.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Gör Sverige en annan bedömning, och i så fall varför?

 

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien helt avslutas?

gisela brumme

landsbro

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 89 av 141 i denna kampanj