Öppet brev till Valter Mutt

vapenexport

2015-02-06

Hej Valter,

Jag vill att du genast agerar för att helt säga upp Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien.

I Saudiarabien sker en systematisk diskriminering av kvinnor. De får varken inneha pass, arbeta, utbilda sig, gifta sig eller resa utan en manlig förmyndares tillstånd. Saudiavtalet är oförenligt med en feministisk utrikespolitik, som jag hoppas mycket på och som jag räknar med att du ocskå vill stå för.

Jag hör också till den majoritet av Sveriges befolkning som är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och till mottagare som kränker mänskliga rättigheter. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till en diktatur som Saudiarbaien, eller för något militärt samarbete med dem.

Det spöstraff som utdömts mot bloggaren Raif Badawi är, förutom den nämnda diskrimineringen av kvinnor, ytterligare ett exempel på kränkningar mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Jag vill absolut inte att Sverige ska ha någon del i att kränkningar och förtryck som det mot Raif Badawi får fortsätta, vilket vi har i den mån vi stödjer Saudiarabiens regim.

Kan Tyskland frysa sin vapenexport till Saudiarabien, så varför inte vi?

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Lena Rydbeck

Uppsala

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 3 av 141 i denna kampanj