Öppet brev till Hans Unander, Socialdemokraterna

Välj inte NATO

2016-02-24

Hej Hans,
med anledning av att riksdagen ska ta ställning till värdlandsavtalet med Nato vill jag uppmana dig att rösta emot det. Det behövs fler initiativ för fred och nedrustning istället för upprustning och militär avskräckning. Hållbar fred kan inte byggas med militära medel.

Trots att en majoritet är emot ett Nato-medlemskap fortsätter regeringen att fördjupa samarbetet. Värdlandsavtalet har behandlats som en teknisk fråga och det har inte gjorts någon säkerhetspolitisk analys av avtalets konsekvenser.

Jag skulle vilja veta hur du tänker rösta när värdlandsavtalet landar på riksdagens bord.

Lena Ihlar
Leksand

Stoppa värdlandsavtalet!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 21 av 194 i denna kampanj