Öppet brev till Karin Svensson Smith (MP)

Välj en annan symbolfråga

2016-06-21

Hej Karin,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening.

Jag hörde Maria Ferm i riksdagsdebatten igår på SVT Forum och hon pratade om alla som får hjälp som kom hit före 24 november 2015, och att ni backar för att gå framåt. Jag fick intryck av att MP röstar för detta, inte för att det är ett bra lagförslag utan för att det är det minst dåliga. Så många remissinstanser har sagt att nej till det. Advokatsamfundets ordförande påpekar också att det är enkonstig konstruktion av lag där den ite gäller om det kan bevisas strida mot de konventioner Sverige är bundet till. Det gör att migrationsverkets handläggar eochdomstolar måste ta ställning till om lagen ska tillämpas i varje fall, och ni ger dem makt att fatta beslut istället för att göra en bra lag.

Röstar MP bara för propositionen för att visa att ni kan regera, och för att ni lovat det? Är förslaget medvetet konstruerat så att det inte behöver tillämpas? Hur säkerställer ni att det här inte är första steget in en alltmer restriktiv asylpolitik som moderaterna och SD vill?

Om lagen röstas igenom skulle det innebära en total kursändring med många och stora konsekvenser för såväl människor som myndigheter. Detta oroar mig mycket. Är det verkligen värt det, att offra människors väl och medborgares framtidstro för att visa att MP kan regera? Kan ni inte välja en annan fråga för att bevisa detta?

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen. 

Gabriella Silfwerbrand

Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 416 av 455 i denna kampanj