Öppet brev till Fredrik Olovsson (S)

Valfrågor

2014-08-21

Är skydd av vår natur en viktig fråga för er? Vill du och ditt parti att vi ska nå målen om naturskydd till 2020?  I så fall vad driver ni för förslag för att nå detta? 

Jag vill att Sverige ska vara i fronten i världen när det gäller att skydda naturen. Idag ser det dessvärre inte ut så. Enligt den globala rankingen Environmental Performance Index 2014, ligger Sverige långt ner på listan när det kommer till naturskydd och biologisk mångfald. Sverige listar först på plats 89 av 177 på temat biodiversitet och livsmiljöer. 

Jag känner mig oroad för att den biologiska mångfalden i Sverige minskar. Arter hotas, natur och ekosystem förstörs. Cirka fem procent av våra djur och växter är så starkt hotade att de riskerar att dö ut enligt Naturvårdsverket. Skyddet behöver öka och kvalitén på skydden bli bättre. 

Hur du och ditt parti står i de här frågorna om naturskydd kommer att påverka hur jag ska rösta i höstens riksdagsval. Jag vill att kommande regering tar tag i vad sittande regeringen misslyckats med. Sverige ska vara ett land som vårdar och skyddar vår natur.  Jag hoppas därför att du kan ge mig svar på mina frågor.

Bert Eriksson

Nyköping

Svenska Pärlor

Kampanjen sker i samarbete med WWF
Detta är brev 1 av 7 i denna kampanj