Öppet brev till Ingemar Nilsson (S)

Val nästa år - gör s till bästa valet för klimatet!

2017-11-15

Hej Ingemar.
Klimatet är en ödesfråga och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Genom Parisavtalet har Sverige förbundit sig att göra åtgärder som håller jordens uppvärmning under 2grader. Det verkar tyvärr svårt att få till åtgärder som gör att vi kan nå detta, både internationellt och i Sverige. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en bättre klimatpolitik. 

Sveriges klimatpåverkan är mycket större än vad som syns i statistiken. De konsumtionsbaserade utsläppen, från vår import och våra utrikesresor, räknas inte. Jag vill att du och ditt parti arbetar för ett kompletterande klimatmål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan. Jag kan ju se att det är stor skillnad på denna regerings politik jämfört med den tidigare borgerliga. Men med hjärtat till vänster hoppas jag förstås att du och de andra s-politikerna är lika engagerade som miljöpartisterna. Tyvärr syns s-politiker alldeles för sällan diskutera klimat och omställning till ett hållbart samhälle, ni lämnar över för mycket till er koalitionspartner tycker jag. Jag är mycket orolig för framtiden om vi inte får till en känsla av att vi tillsammans gör allt för att vända temperaturhöjning och ökande koldioxidhalter i atmosfären .

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Lena Ericsson
Njurunda

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 27 av 764 i denna kampanj