Öppet brev till Gustav Fridolin, Språkrör och utbildningsminister Miljöpartiet

Vågar Du Vägra?

2015-02-06

Hej Gustav,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

Ett exempel på kränkningar mot mänskliga rättigheter i Saudiarabien som nyligen fått stor uppmärksamhet är det spöstraff som utdömts mot bloggaren Raif Badawi. Genom att stödja Saudiarabiens regim har Sverige också en del i att kränkningar och förtryck som det mot Raif Badawi får fortsätta.

En majoritet av Sveriges befolkning är emot vapenexport, och speciellt export till diktaturer och mottagare som kränker mänskliga rättigheter, visar opinionsundersökningar. Att förlänga samarbetsavtalet innebär att vapenexport till diktaturen Saudiarabien kommer att fortsätta. Det finns inget folkligt stöd för varken export av krigsmateriel till landet, eller ett militärt samarbete.

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiavtalet helt avslutas?

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Sundh

@Lappkullan

Förstelärare, Storuman

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 12 av 141 i denna kampanj