Öppet brev till Isabella Lövin, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Vädjan och uppmuntran

2019-11-07

Hej Isabella. Jag vet ju att du redan vet detta, men vi har inte tid att vänta längre. De närmaste åren är helt avgörande för klimatet. Jag skriver till dig för att jag vill att du och ditt parti håller era klimatlöften och tar beslut som förhindrar fortsatta satsningar på fossil infrastruktur och förbränning av fossila bränslen.

Enligt Januariavtalet, som du och ditt parti står bakom, ska ett datum utredas för när alla fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige. Dessutom ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här finns en möjlighet för dig och ditt parti att hålla era löften under Parisavtalet. För mig och världen är det viktigt att fossila bränslen förbjuds senast 2030, och att lagstiftningen inte tillåter investeringar som leder till ökade utsläpp.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften och genomför en politik som innebär en bättre framtid för alla. 

Med vänliga hälsningar och förhoppningar,

Felicia Wipp
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 590 av 764 i denna kampanj