Öppet brev till Nyamko Sabuni, Partiledare Liberalerna, Liberalerna

Vad väntar ni på?!

2019-11-13

Hej Nyamko.

Vi har inte tid att vänta längre. De närmaste åren är helt avgörande för klimatet. Vi behöver agera på flera fronter och ni som parti driver inte ens en aktiv matpolitik där bl.a. köttskatt är ett måste om vi ska ha någon planet kvar för våra barn och barnbarn. 

Världens länder har lovat att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. För att lyckas med det säger forskarna att det krävs stora och genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. Användningen av fossila bränslen måste därför upphöra helt. I dag står fossila bränslen för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen går inte ner. Ändå byggs nya motorvägar, flygplatser, och annan infrastruktur som leder till ökade utsläpp. Hur går det här ihop?  

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. Jag kräver att ni gör allt för att bryta vårt fossilberoende! 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Martin Ahlquist
Uppsala

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 630 av 764 i denna kampanj