Öppet brev till Gustav Fridolin Miljöpartiet

Vad väntar du på?

2015-04-01

Hej Gustav

Jag valde i september MP när jag gick till valurnorna men efter valet uppfattar jag att Miljöpartiet endast är ett parti. Miljön som var för mig huvudfrågan är fullständigt utraderad från ert agerande, Så Gustav svik mig inte en gång till utan agera till förmån för våra kommande generationer. 

Om inte så har ni förlorat en anhängare till.

Med anledning av de stora negativa klimateffekter som en försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet kan innebära vill jag att regeringen stoppar dessa planer.

En försäljning av kraftverken och gruvorna skulle innebära att ytterligare en miljard ton koldioxid kan släppas ut i atmosfären, eftersom en köpare naturligvis har som avsikt att driva dessa vidare. Istället bör Vattenfall behålla verksamheten och påbörja en långsiktig avveckling till 2030.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag hoppas att du tar ditt ansvar och gör vad du kan för att regeringen ska stoppa försäljningen och lämna kolet i marken.

Go green!

Vänligen men bestämt

Lars Kristoffersson

Malmö

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 136 av 459 i denna kampanj