Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Vad gör Skogsstyrelsens GD?

2017-03-11

Attn. Karolina Skog


Hej!

Som aktiv miljöpartist, och med ett stort intresse för skogen, har jag länge tvivlat på om Skogsstyrelsen arbetar korrekt. Beslutet i veckan visar att jag haft fog för mitt tvivel.

Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Beslutet strider mot riksdagens miljömål, regeringens inriktning inom skogspolitiken och Skogsstyrelsens uppdrag. Regeringen måste nu vidta åtgärder för att skydda den värdefulla natur som hotas.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång. Svenska skogar är relativt sett mer hotade än regnskogen redan som det är!

Med vänlig hälsning

Bengt Bivrin
Strömstad

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 195 av 393 i denna kampanj