Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Vad gör NI med våra skogar?!

2017-03-24

Till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper!! 

Som miljöminister vet Du att det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters levnadsmiljö är hotad, till och med akut hotad!!

Om man i detta läge då väljer att sätta en paus för all inventering av värdefull natur måste man som minst självklart även införa en paus för all avverkning!

Jag ber dig Karolina, Miljöminister (Mp), därför att beordra Skogsstyrelsens generaldirektör som i och med detta beslut valt att att avsäga sig halva sitt uppdrag att följa regeringens politik, att inventera skogsområden med höga naturvärden och därmed göra sitt jobb - eller att avgå! 

Med vänlig hälsning,

Dèsirée Axén,
Lysekil

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 363 av 393 i denna kampanj