Öppet brev till Anders Ygeman (S)

Vad gör ni

2018-10-09

Hej Anders, jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan  på allvar. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Tommy Andersson
Gnesta

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 228 av 764 i denna kampanj