Öppet brev till Aron Etzler, Partisekreterare, Vänsterpartiet

Vad gör du för att spara naturskogen?

2022-04-07

Hej Aron, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Innan er tvära sväng från miljötänk till industri och gruvnäring fanns ni som ett alternativ att rösta på. Tyvärr inte ett alternativ som det ser ut nu

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Ingrid Daal
Bagarmossen

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 104 av 192 i denna kampanj