Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister

Vad är en gräsrots röst värd?

2020-07-01

Hej Per

Vi träffades på DI:s Industri-konferens på Bombardier i Västerås, och vid några andra tillfällen. Har alltid sett upp till dig, som en god strateg, och uppskattar speciellt ditt sätt att samarbeta och lyssna. Oavsett regeringsportfölj, det är dig S lyssnar på. Det är ett stort ansvar.

Du känner min mor väl, Ethel, som var med och bildade Mp i Göteborg. När jag var ca 10 år, delade jag ut flygblad i brevlådor, om ett nybildat parti. Jag minns vad vi ville. Jag minns vad det stod om: "Ett samhälle som inte förstör miljön".  Nu står allt detta på spel. Preem/Scanraff är inte vilken fråga som helst. Det är detta beslutet Mp byggdes för. Tänk på alla år Mp kämpat. Det finns inte utrymme att tillåta S "köra över "er igen, för att parafrasera en polarisering media, som i flykting/anhörig-frågan. Då dröjer det många många år tills Mp kan ha inflytande. This is it!

Jag minns vad du sagt om alternativa energikällor. Det är inga alternativ. Världen håller på att springa om Sverige i den snabba utvecklingen vad gäller att ta fram energi från sol, vind, och smarta batterier. Oljans tid är snarare än vad vi tror,  passé. Detta beslut kommer definiera Mp:s hela existensberättigande. Ko-handlar ni bort denna chans att föra Sverige på rätt spår,  modernisera Sverige, och hur vi ser på energi, finns ingen raison-d'être. Beslutet är värt att försaka en hel del annat, i förhandlingarna.

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Niklas Sjöberg
Täby

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1065 av 1619 i denna kampanj