Öppet brev till Hanna Gedin, Vice partisekreterare, Vänsterpartiet

våra barns framtid

2022-07-18

Hej Hanna, jag har tidigare röstat på er som det parti jag vill ska leda Sverige. Inför riksdagsvalet 2022 vill jag att ni sätter frågan om klimat och miljö överst på den politiska agendan. Jag vill försäkra mig om att ni är villiga att ta modiga beslut för att bromsa den skenade klimatförändringen och stoppa förlusten av vår biologisk mångfald. Tyvärr tycker jag att ni istället backar i dessa frågor. Istället för ett klimatengagemang ser vi nu kortsiktig populism, till min stora besvikelse.

Klimatförändringen måste behandlas som ett direkt hot mot människor, växter och djur. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Det finns fortfarande en liten chans att klara den viktiga 1,5-gradersgränsen, men det förutsätter att rika länder som Sverige, som släppt ut mer koldioxid per person än de flesta, agerar nu. Jag är redo att ställa mig bakom modiga politiker som vågar fatta beslutet om ett fossilförbud 2030.

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda?

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Jon Johansson
Västervik

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 156 av 192 i denna kampanj