Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Vår gemensamma framtid

2020-06-05

Hej Isabella.

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Till vardags så arbetar jag i en myndighet och är cirkelledare på förmiddagarna för studiecirkeln gröna fotspår. Jag har under flera år diskuterat konsekvenser av vårt sätt att leva här på planeten och öka förståelsen för hur våra liv påverkar klimatet i både Sverige och världen. Personligen så tror jag att gemene man kan göra mycket på egen hand för att minska sin belastning på miljön men jag ser att det är många som tröstlöst suckar och rycker på axlarna om produktionsanläggningar av Preemraff,s slag får öka sina utsläpp samtidigt. Vad spelar det för roll vad jag gör är en fras jag ofta hörsammar och den frasen vinner fortsatt mark om vi tillåter företag att öka sina utsläpp framöver. Varför åka på klimatmöte för att sedan tillåta ökade utsläpp från t.ex. Preemraff, var finns logiken i det? Vad tänker dem som är oroade över vårt sätt att förvalta planeten?  Det är dags för handling och att konsekvent visa vart Sverige är på väg i klimatfrågan.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Peter Larssén
Norrköping

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 316 av 1619 i denna kampanj