Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Våga ta fajten

2020-06-15

Hej Isabella. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Jag röstar inte själv på Miljöpartiet, utan Vänsterpartiet, av andra politiska skäl, men jag tycker att vi i miljö- och klimatfrågan har mycket gemensamt och borde kunna stärka varandra. Det bekymrar mig att MP har så låga opinionssiffror, kanske är det ett pris för att ni satt er i regering. Men jag tror faktiskt att ni skulle få mera stöd och bli trovärdigare om ni steppade upp och tog strid för viktiga miljöfrågor, som att kräva klimatåtgärder från början i samband med företagsstöd p.g.a.  Coronapandemi. Jag tänker också på din kunskap och för engagemang i boken Tyst hav,  och att du borde höras mer i dessa viktiga frågor. Ge inte upp,  Isabella, gör det du kan!

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Bitte Fossbo
Årsta

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 577 av 1619 i denna kampanj