Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Utsläpp av växthusgaser

2019-06-19

Bästa Ibrahim,

Samhället kommer att kollapsa och mänskligheten mest troligt utplånas om den globala uppvärmningen når över två grader jämfört med förindustriell tid. Det riskerar den nu att göra redan 2040, eller tidigare eftersom permafrosten nu visat sig tina 70 år tidigare än beräknat. Därför behöver vi omgående strypa alla utsläpp av växthusgaser och använda alla sätt att binda kol inom såväl jord- och skogsbruk.

Därför vill jag också göra dig uppmärksam på att Mark- och miljööverdomstolen nu prövar om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Om Preem får bygga ut raffinaderiet kommer deras utsläpp fördubblas. Preem blir därmed den största enskilda utsläpparen av växthusgaser i Sverige.

Preems tillstånd har meddelats enligt miljöbalken.

I miljöbalken finns en möjlighet för regeringen att pröva verksamheter och projekt vars miljöpåverkan är av betydande omfattning. Den ber jag att ni tar, alla utsläpp av växthusgaser måste ju ned till noll redan i början av 2020 talet om vi ska ha någon chans att finnas kvar som mänsklighet.

Självklart skulle raffinaderiet i Lysekil kraftigt minska chansen att bevara mänskligheten. Jag vill därför att regeringen utnyttjar sin möjlighet att pröva om Preemraff ska tillåtas och då sätta stopp för ökade utsläpp. Genom det här brevet lämnar jag därför in en underrättelse till regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel. Jag önskar att du som politiker gör vad du kan för att förhindra utbyggnationen.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 32 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för nästan en tiondel av Sveriges koldioxidutsläpp.

Jag försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Nu måste såväl näringslivet, den offentliga sektorn som regering och riksdag ta ansvar så att vi alla gör precis allt vi kan för att ställa om.

Vi har kanske mindre än 5% chans att komma under två graders uppvärmning, men det är ju en chans vi måste ta om vi ska överleva. Är det inte snart dags att börja med ransonering av fossila bränslen t ex ? Jag tycker det vore det enda rimliga och rättvisa i det akuta nödläge som vi faktiskt befinner oss i. Jag tycker också att det är dags informera om nödläget på alla plan i samhället, så att alla kan sluta upp inför de förändringar som måste till.  Ransoneringar tror jag också kan tjäna som signal om allvaret i situationen. De kunde under andra världskriget, då kan vi också nu.

För övrigt finns det stora möjligheter att istället göra bl a diesel av industrihampa, ett sådant raffinaderi är på gång i Polen. Det vore väl ett jättefint alternativ för Preem att satsa på, de måste ju ställa om de också.

Tack för det du gör och återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Vänliga hälsningar

Cecilia Ribbing, Kalmar 

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 55 av 1619 i denna kampanj