Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Utbyggnaden av Preemraff i Lysekyl får inte ske

2020-06-04

Hej Ibrahim!

Mark- och miljööverdomstolen prövar nu om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatlagen som ditt parti var med och tog fram. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen, och har illustrerat detta tankesätt med osmakliga - rentav olagliga - reklamkampanjer, i sann oljelobbyistisk anda. Genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem inte annat än medskyldiga till att fortsätta förvärra klimatkrisen. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning. Att tillåta denna utbyggnad skulle skicka en signal till omvärlden att vårt fossilberoende är en ofrånkomlig del av välfärdssamhället. Detta behöver inte - får inte - vara sant.

Tack på förhand för att du är med på att göra Sverige till ett land som leder den gröna omställningen!

Simon Larsson

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 248 av 1619 i denna kampanj