Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil

2020-06-16

Stoppa Preems raffinaderi i Lysekil!

2020-06-16
 

Hej Isabella!

Jag vill att regeringen upphäver mark- och miljödomstolens beslut att tillåta Preems raffinaderi i Lysekil. Om detta går igenom kan Sverige lämna Parisavtalet omgående. Det gäller så stora mängder koldioxid att svensk klimatpolitik blir helt meningslös i längden. 

Ta ditt ansvar som Miljö och klimatminister och kräv att dina ministerkollegor ställer sig bakom ett nej till beslutet. Allt annat är en skam för kommande generationer. 

Hälsningar

Mikael Edrén

Rosersberg/Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 723 av 1619 i denna kampanj