Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, Socialdemokraterna

Utbyggnaden av Preemraff i Lysekil

2020-07-07

Hej Magdalena. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Som förälder till två barn på 10 och 11 år bekymrar det mig djupt hur klimat- och miljöändringarna ser ut, hur det påverkar mina och andra barns framtid, hälsomässigt samt miljömässigt. Det hänger ju ihop, hälsa och miljö. Därför uppmuntrar jag regeringen till att stoppa ökade utsläpp i Sverige med ett nej till Preemraffs ansökan. 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna. Själv tycker jag att vi som samhälle bör satsa på energikällor som är förnybara, och utfasa fossilt bränsletillverkning och användning, inte utbygga.

Dorte Andersen
Falkenberg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1190 av 1619 i denna kampanj