Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, Miljöpartiet

Utbyggnaden av Preemraff

2020-07-20

Hej Per!

För det första vill jag tacka dig för det politiska arbete du gör. Jag har stor respekt för dig som dagligen arbetar med att lösa vår tids små och stora frågor för att skapa ett samhälle som är så bra som möjligt för alla. Jag kan verkligen föreställa mig att det måste tidvis vara ett påfrestande arbete med många krav och förväntningar från olika håll, svåra diskussioner med politiska meningsmotståndare och hela tiden bedömt av offentlighetens ögon.  

Samtidigt har du fått det fantastiska privilegiet att få vara med och fatta viktiga politiska beslut. Jag blev väldigt glad och lättad när jag hörde att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni ju pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. Ta chansen att göra rätt sak nu - detta kommer att vara ett sådant stort beslut som påverkar oss, våra barn och framtida generationer.

Jag har en liten dotter på 5 månader. Det jag önskar mest av allt är att hon ska få njuta av livet på jorden på det sätt jag har kunnat göra. Men om vi fortsätter på samma bana som vi har gjort och inte får bukt på våra koldioxidutsläpp kommer hon att möta en osäker framtid med ett allt större klimathot. Denna föreställningen gör så fruktansvärt ont i mitt mammahjärta. 

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det bli mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning. Jag är optimistisk att vi kommer att klara omställningen tillsammans, men vi måste börja nu för att ha en chans att rädda vår planet och framtid. Därför måste du som politiker nu fatta de avgörande besluten som krävs i den klimatkris vi befinner oss i. Detta är en historisk tid där vi har ett fönster på bara några år för att ställa om och klara 1.5 graders målet. Hur vill du gå in i historien?

När mänsklighetens framtid på denna planet kommer att vara mer eller mindre avgjort om bara några årtionden och min dotter frågar mig vad jag gjorde när det fortfarande fanns chansen att påverka– ja då vill jag kunna säga att jag har gjort allt jag kunde. Gör det du också. Var modig, var ansvarsfull och kämpa för ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Låt Sverige bli en förebild för andra länder att följa efter. Snälla säg nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Tack så mycket.

Med vänliga hälsningar,
Maria Huneke

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1234 av 1619 i denna kampanj