Öppet brev till Ibrahim Baylan, Näringsminister

Utbyggnaden av Preem i Lysekil

2020-06-05

Hej Ibrahim.

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen kan göra

Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. När man pratar om Sveriges klimatmål glömmer man ändå ofta att räkna med de utsläpp som vår konsumtion p..a. transporter, resor och produktion förorsakar i utlandet. När det gäller CO2 är dessautsläpp ännu större än utsläppen här i landet. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Det är en satsning på förnybar energi som är vägen fram för att säkra morgondagens arbetstillfällen och för att hålla Sverige placerad i ledningen när det gäller teknisk utveckling. Turismen är också enormt viktig för Lysekilsområdet. Det är den fina, rena naturen och de vackra små samhälena som lockar - inte ett kraftigt miljöförorenande företag.

Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Ulla Wennermark
Advokat
Göteborg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 347 av 1619 i denna kampanj