Öppet brev till Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister

Utbyggnaden av Preem i Lysekil

2019-08-27

Hej Anders, jag vill göra dig uppmärksam på att Mark- och miljööverdomstolen nu prövar om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Om Preem får bygga ut raffinaderiet kommer deras utsläpp fördubblas. Preem blir därmed den största enskilda utsläpparen av växthusgaser i Sverige. Detta känner du säkert redan till, men, nu undrar jag vad du gör åt saken?

Preems tillstånd har meddelats enligt miljöbalken. I miljöbalken finns en möjlighet för regeringen att pröva verksamheter och projekt vars miljöpåverkan är av betydande omfattning. Det står klart att raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag vill därför att regeringen utnyttjar sin möjlighet att pröva om Preemraff ska tillåtas och då sätter stopp för ökade utsläpp. Genom det här brevet lämnar jag därför in en underrättelse till regeringen enligt miljöbalkens 17:e kapitel. Jag vill att du som politiker gör vad du kan för att förhindra utbyggnationen. Vi medborgare har lagt vårt förtroende hos er, att ni ska agera ansvarsfullt för vår framtid.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 32 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för nästan en tiondel av Sveriges koldioxidutsläpp. Jag försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv, jag läser på vilken mjölk som är bäst för klimatet, tar med egna kassar till frukt- och grönsaksdisken, jag kontaktar företag och ber dom sluta använda palmolja, köper eko, är vegetarian, köper mina kläder second hand. Varje dag tänker jag på klimatet och miljön. Jag förväntar mig att stora företag och regeringen tar sitt ansvar och gör vad de kan för att ställa om. Att ni också tänker på klimatet och miljön varenda dag, i varje stor som liten fråga.

Det här är en jättestor fråga, en av de största. Om jag gör allt jag kan och ni ändå ger Preem möjligheter att bygga ut, känns det som ett hån mot alla mina små insatser i vardagen. Därför ber jag dig att göra vad du kan för att stoppa utbyggnaden, och för att hjälpa mig som medborgare att fortsätta känna att de val jag gör, omställningen till en klimatsmartare vardag, är viktig och gör skillnad.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Emma Karinsdotter
Malmö

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 134 av 1620 i denna kampanj