Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, Miljöpartiet

Utbyggnad av Preenraff i Lysekil

2020-08-03

Hej Per. Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Forskningen visar till och med att Parisavtalets mål kanske inte är tillräckligt för att hålla den globala utvärmningen på acceptabla nivåer. Detta på grund av att siffrorna revideras när ny forskning visar att läget är ännu sämre än man har trott. T ex problemet medpermafrosten.

Parisavtalet är en kompromiss för att uppnå en acceptabel uppvärmning, som kanske inte räcker. Om vi sedan börjar att kompromissa med våra klimatmål i Sverige, hamnar vi ännu längre ifrån den faktiska reduceringen av koldioxidsutsläpp vi behöver göra.
Hur mycket ska vi kompromissa? Har vi råd att kompromissa någonting alls? 
Vi i Sverige måste våga att ta de rätta besluten och de kommer säkerligen inte vara populära hos många som tycker att människans påverkan på den global uppvärmningen är överskattad. Vi måste lyssna på forskarna.
Jag förstår att ni måste föra en viss politik för att få igenom förändringar, men det här är en fråga ni inte kan kompromissa om. Ta ett beslut som får Sverige att uppnå sina klimatmål. Varför annars ska vi ha mål? Och varför ska andra länder uppnå sina mål om inte vi gör det?

Jag anser att klimatet är den viktigaste frågan för världen och befolkningen ska ha en ljus framtid Därför är det givet att jag lägger min röst på Miljöpartiet. Jag hoppas innerligt att min röst har betydelse för klimat- och miljöpolitiken i Sverige.


Återkom gärna till mig och berätta hur du och regeringen tänker i de här frågorna.

Felix Pastucha Eliasson
Borås

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1250 av 1619 i denna kampanj