Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, Socialdemokraterna

Uppfyll Parisavtalet - starta avveckling av fossilbranchen

2020-06-30

2020-06-30
 
Hej!
 
Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra. 

Genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen.  Vårt beroende av importerad olja gör samhället sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning - vilket skapar jobb lokalt på ett annat och hållbart sätt jämfört med utbyggnaden av Preemraff.   

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. som tar ansvar för kommande generatinoer. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Pernilla Strömgren 
Karlstad

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1000 av 1619 i denna kampanj