Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister S

Unik natur på Gotland måste skyddas för framtiden

2015-02-23

Bästa statsministern. Jag har något viktigt att säga: Är skyddet av Bästeträsk och Ojnareskogen en viktig fråga för dig och parti? Vill du att Bästeträsk och Ojnareskogen ska bli Nationalpark enligt nationalparksplanen från 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

En demokrati värd namnet kan inte låta storindustrin sätta agendan för vilka naturområden som ska exploateras eller skyddas.Ojnareskogen är för värdefull för att smula till kalkpulver. Det är en unik biotop som har arter som inte finns någon annanstans i hela världen! Skogen har i dagsläget ett internationellt symbolvärde för hela miljörörelsen, inte minst ungdomarna. Dör denna skog så dör vårt hopp om en framtid som tar hänsyn till människa och natur! Du och din regering kan visa att ni tänker längre än storindustrin, längre än exploatörerna. Ta chansen och rädda denna skog!

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Vänligen, Ingrid Engarås, Stockholm

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 9 av 329 i denna kampanj