Öppet brev till Johan Hedin (C)

Tuffare klimatpolitik nu

2018-08-09

Hej Johan, 


Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Nu vet vi alla vad som händer om vi når 2 graders uppvärmning. Jag skriver till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska förslag inför valet 2018. 

Det jag ser och hör om utvecklingen gör mig rädd och ledsen, men också beslutsam. Jag lovar att göra allt som står i min makt för att påverka mitt och mitt lokalsamhälles utsläpp. Jag lovar att vara radikal, envis, hoppfull. Jag lovar att inte ge upp. 

Jag önskar att du gör detsamma. Jag önskar av er politiker att ni lägger ideologin åt sidan och inte ägnar tid åt att diskutera vilka åtgärder som är viktigast. Alla är viktiga. Jag bryr mig inte om huruvida det är statliga subventioner och regleringar eller marknadskrafter som ska till. Allt behövs. Jag önskar att ni tar all hjälp ni kan få från de som kan och vet. De forskare jag lyssnat på säger att det är breda, radikala åtgärder som behövs på alla plan. Så lyssna på dem. Och styr oss! Nu har ni världens chans att reglera vår privatkonsumtion, vårt resande, företagens utsläpp och ansvar. Gör det lätt för oss att välja rätt, men våga också lagstifta.  Att införa ett grillförbud passerade utan protest. Att kvotera föräldraförsäkringen är ett annat exempel på statlig styrning för att uppnå ett högre mål - jämlikhet. Använd det! Våga vara radikala. Samarbeta med varandra över blockgränserna. Jag vill inte att det ska spela någon roll vem jag röstar på  i det här valet, jag vill att ni alla samarbetar. 

Här är några exempel på områden som kräver radikala reformer: 

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag vill veta vad det parti jag väljer att rösta på tänker göra för att genomföra det löftet.

I somras beslutade riksdagen att varje ny regering ska presentera en klimatplan för mandatperioden.  Inför valet vill jag veta hur ditt partis klimatplan ser ut. Jag vill vara säker på att den klimatpolitik som jag röstar på lever upp till Parisavtalet.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. Jag lovar att ta mitt ansvar. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Ulla-Marie Petersson
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 143 av 764 i denna kampanj