Öppet brev till Alexandra Anstrell (M)

Tuffare klimatpolitik nu!

2019-03-22

Hej Alexandra! Jag heter Ulla-Marie, är mamma till två barn och jag är mycket orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Vi måste agera NU.

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. Klimatforskarna menar att det är fullt möjligt, vi har tekniken och lösningarna. Det som krävs är att vi ALLA gör det som krävs, privatpersoner, företag kommuner, branscheroch hela länder. Du som folkvald politiker har en möjlighet att ta de beslut som krävs för att trygga våra barns  framtid. Jag ber dig att göra det. 

Ulla-Marie Petersson
Täby

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 530 av 764 i denna kampanj