Öppet brev till Lise Nordin (MP)

Tuffare klimatpolitik

2017-11-18

Hej Lise.
Klimatet är en ödesfråga och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en bättre klimatpolitik. 

Sveriges klimatpåverkan är mycket större än vad som syns i statistiken. De konsumtionsbaserade utsläppen, från vår import och våra utrikesresor, räknas inte. Jag vill att du och ditt parti arbetar för ett kompletterande klimatmål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.Ni måste vara mycket tydliga med att vi inte kan fortsätta konsumera och förbruka resurser. Det hjälper inte att ändra en form av energi till annan, vi måste drastiskt minska vår konsumtion, nu. Vi måste ta vara på den biologiska mångfald som finns kvar , inte skövla våra skogar, odla sönder våra jordar, döda våra hav  för att vissa människor har makt över hur kapital används. Ni måste återta makten över ekonomin och styra denna så att den används för allas överlevnad.

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar hur du och ditt parti jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar, och istället bidra till att minska världens energifattigdom med förnybar energi?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan/ miljöfrågan i alla sammanhang, vad det än innebär ang. regeringssamarbetet. 

Siv Hansson
Västra Frölunda

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 54 av 764 i denna kampanj