Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister (S)

Tips om värdefullt planeringsverktyg för hållbart skogsbruk i Sverige!!

2017-03-11

Till: Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik!

”Vi pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordväst” skriver Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.
 
 
Det är chockande hur Herman med sina "vackra gröna ord" i praktiken begår våldtäkt på livet i skogen och sviker både myndighetens och nationens löften.
 
I min drömvärld skulle en ärlig och äkta hänsynstagande GD för Skogsstyrelsen, istället för en ensidig "paus", vidga vyerna geografiskt och låta sig inspireras av goda exempel i vår omvärld och driva något som motsvarar spännvidden av nyttor som Ecotrust's "Forest Planner" kan ge till skogsbruket och samhället även i Sverige:
https://ecotrust.org/project/forest-planner/
 
Du behöver verkligen tala med Herman Sundqvist och se till att han tar tillbaka sitt för naturen och nationen skadliga beslut att pausa nyckelbiotopsinventeringarna.
 
Om han inte lyssnar finns det bättre kompeteta personer som skulle göra ett betydligt bättre jobb än Herman Sundqvist!
 

Med vänlig hälsning

Jonas Nordén

Geodatakonsult och samhällsbyggare

Godegård, Motala 2017-03-11

Tel. 0709-667399

E-post: jonas.norden@gmail.com

 

 

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 194 av 393 i denna kampanj