Öppet brev till Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna

Tillsammans kan vi!

2018-10-08

Hej Tobias,

Jag skriver till dig för att jag vill att ni moderater arbetar mer på nationell nivå när det gäller klimatet. Ni gör en del insatser utomlands men tycker ni även bör arbeta mer här hemma. Vi i Sverige gör redan mycket men det är själva konsumerande, resandet, levnadssättet hos oss som är det skadliga för miljön. 

 Jag tycker tex att det bör finnas reglering av hur ofta vi reser utomlands med flyg. Jag är beredd att avstå vissa lyxigheter för att jobba för en bättre värld. Varför inte se till att människor kan åka på semester en gång om året men ska man åka med så bör man ha goda argument för det. Det här är ingen demokratisk rättighet. Vi har däremot en demokratisk skyldighet att värna om våra barns framtid, inte en vecka i Thailand.

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Petra Sjöblom
Norrtälje

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 367 av 409 i denna kampanj