Öppet brev till Anna-Caren Sätherberg, Gruppledare, Trafikutskottet, Socialdemokraterna

Tillåt inte Preemraff Lysekil att bygga ut.

2020-08-25

Hej Anna-Caren. Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Frågan ligger nu hos regeringen.

Preem låtsas vara ett miljömedvetet grönt och modernt företag men det är i själva verket ett väldigt klassiskt oljebolag, till råga på allt ett bolag baserat i en totalitär diktatur. Starka indikationer pekar också på att företaget – precis som många andra oljebolag – är involverat i brottliga affärer världen över. Preem själva försöker gärna sopa informationen om vad de är för sorts bolag under mattan, det räcker att snabbt titta igenom deras hemsida för att se det.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris. Därför anser jag att regeringen måste ta sitt ansvar och säga nej till utbyggnaden av Preemraff. Kommer du och ditt parti göra vad ni kan för att leva upp till det?

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Preem själva menar att de är en del av den svenska krisberedskapen. Men genom att fortsätta satsa på fossila bränslen är Preem medskyldiga till att elda på klimatkrisen. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Jacob Oscarson
Göteborg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1380 av 1619 i denna kampanj