Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister, Miljöpartiet

Tar ni i regeringen ert miljöansvar ang Preemraff Lysekil?

2020-07-08

Hej Per,

Hur är det möjligt att vårt moderna, innovativa, kompetenta och nytänkande samhälle fortsätter att skapa ett sådant beroende av fossila bränslen? Klimatkrisen är ett faktum, men till skillnad från coronakrisen behandlas klimatkrisen inte som en kris! Jag är medlem i miljöpartiet och vill nu att regeringen tar sitt ansvar vad beträffar förslaget om utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil! Nu, när det är er tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte, är min önskan att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff! Detta för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål! Läget är akut, klimatfrågan är akut! Det handlar om mänsklighetens fortsatta överlevnad på den här planeten.

Preem vill få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris! 

Jag vädjar till dig och dina kollegor i regeringen att lyssna på klimatforskarna och fatta era beslut därefter. Tänk om besluten från och med nu kan börja grundas på långsiktighet som en frisk, vacker och beboelig planet istället för på kortsiktighet som några fler potentiella jobbmöjligheter, ett företags höga status och pengar. Tänk vilka fantastiska förändringar och förbättringar vi människor kan skapa om vi bara börjar AGERA i en konstruktiv riktning! Hur tänker du och regeringen agera i den här frågan?

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Karin Sjönnemo
Surte

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1197 av 1619 i denna kampanj