Öppet brev till Isak From, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Tänk rätt, gör rätt. Minska på kemikalierna!

2016-05-09

Hej Isak,

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren. Många av de människor jag känner hade hoppats på att regeringen skulle fatta beslut som gör den svenska maten än bättre! Så gör inte tvärt om!

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö. Detta innefattar för mig personligen även att man stoppar GMO (Pandoras ask), nikotinider, glyfosater mm.

Om du väljer att sänka standarden på svensk mat kan jag lika gärna köpa billig importerad. Då finns det inte längre någon anledning för mig att handla svenskt. Ge mig istället ännu fler anledningar att välja svenskt och se till att svenska bönder kan konkurrera med den svenska matens alla miljöfördelar.

Jag vill också påpeka att (S) och (Mp) gick till val på att man var ett bättre miljöalternativ än Alliansen. Men det räcker inte att vara bättre än dem. Ska vi ta ansvar för får barn och barnbarn måste vi vara bäst. För Sverige ska väl bli ledande i klimat-och miljöfrågor igen, och inte bland de sämsta i EU som nu? Jo vi har tappat farten... Argumentet "men titta på..." håller inte.

Mvh

Peter Lindberg
Partille

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 7 av 122 i denna kampanj