Öppet brev till Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister, Socialdemokraterna

Tänk på barnen, låt dom vara tillsammans med sina föräldrar!!!!!!!!!!!

2015-12-03

Till Morgan Johansson


Hej Morgan,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Åtgärderna leder till stort mänskligt lidande för människor som redan är drabbade av flyktingskap och som ofta har utsatts för våld och övergrepp - i hemlandet eller under flykten.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Familjeåterförening är tillsammans med permanenta uppehållstillstånd en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att människor ska finna ro och framtidshopp. Det i sin tur är en förutsättning för att kunna komma in i det nya samhället.

Britt-Marie Nordqvist
Stora Höga

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 77 av 482 i denna kampanj