Öppet brev till Harri Leppänen, Head of Environment, Health & Safety

Tänk om, tänk framåt!

2015-06-24

Hej Harri

Jag skriver till dig om en personligt mycket angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten. 

Eftersom du arbetar för vår miljö och hälsa, liksom jag, ber och uppmanar jag dig att arbeta för att SSAB säljer sitt aktieinnehav i det finländska kärnkraftsbolaget Fennovoima som med hjälp av det ryska bolaget Rosatom planerar att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Rosatom är direkt knutet till den högsta ledningen i Ryssland och företaget är en central  del av det ryska kärnenergiprogrammet, civilt såväl som militärt. Samarbete med Rosatom legitimerar och bidrar därmed till att stärka denna verksamhet.

Jag är mycket oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen, och i oöverskådlig framtid. 

Kärnkraft är förlegat, dyrt och utan framtidstänk. Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Jag uppmanar dig att ta ditt ansvar för att minska riskerna för miljö och hälsa. Gör allt du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft! Tänk på kommande generationer! 

Vänligen och förhoppningsfullt 

Gunilla A. Strinning

Biolog och miljö-och hälsoskyddsinspektör

Täby

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 78 av 153 i denna kampanj