Öppet brev till Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna

Tack för att du tar klimatet på allvar.

2018-09-09

Hej Tobias,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Moderaterna är ett av Sveriges största partier, och har därmed stor makt att påverka. Hur tänker ni t ex när ni vill sänka dieselskatten? Det handlar om att fossilutsläppen måste upphöra nu, inte senare i framtiden. Det gäller våra barns framtid, och ni har ett ansvar.

 

Här är bland annat något (annat) du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Amanda Sturm
Falun

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 91 av 409 i denna kampanj