Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Ta vara på den biologiska mångfalden

2017-03-30

Till: Karolina Skog


Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige. Om det är så pass enkelt att avverka skog och kunna likställa en skog med biologisk mångfald för en som omplanteras och är identisk krävs det större försiktighetsåtgärder till vad det faktiskt innebär när stora skogsområden skövlas utan hänsyn.

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna - eller begär hans avgång. Vi är många som bryr oss om de stora skogarna och ni bör ta det på allvar! 

Med vänlig hälsning

Anna Johansson
Hindås

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 382 av 393 i denna kampanj