Öppet brev till Per Bolund, Finansmarknads- och bostadsminister

Ta ställning för sju generationer framåt

2020-07-08

Hej Per.

Jag önskar att vi alla kunde hjälpas åt att fatta beslut i stort och smått med sju generationer framåt i åtanke. Beslutet om utbyggnaden av Preems raffinanderi i Lysekil skulle då självklart hamna i en annan dager och ett nej till utbyggnaden vore självklart. Vi lever en kort tid på jorden men vi har ansvar för en mycket större tidsrymd.  

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Sedan år 1990 har den svenska industrin minskat sina utsläpp av växthusgaser med 17 procent. Samtidigt har raffinaderierna i Sverige ökat sina utsläpp med 33 procent – trots att vi vet att alla utsläpp måste minska. I och med den planerade utbyggnaden skulle Preems raffinaderi ensamt stå för en sjättedel av den svenska industrins koldioxidutsläpp. Jag själv försöker varje dag ta små och stora steg för att ställa om till ett mer hållbart liv. Jag förväntar mig att både stora företag och regeringen också tar sitt ansvar och gör vad de kan för att bidra till klimatomställningen.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Anna Hedberg
Sigtuna

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1193 av 1619 i denna kampanj