Öppet brev till Marie Axelsson (S)

Ta klimatet på allvar

2018-11-13

Hej Marie, jag är extremt orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Nu röstar ni om moderaternas statsminiterkandidat imorgon och jag tycker så klart att ni ska rösta nej. Sätt nu klimatet överst på agendan och sök blocköverskridande samarbete för radikal politik för att motverka klimatförändringarna, så snabbt och rättvist som möjligt. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Tove Eliasson
Huddinge

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 337 av 565 i denna kampanj