Öppet brev till Ebba Busch, Partiledare, Kristdemokraterna

Ta Ditt Ansvar Ebba (jag Älskar dig) och vill att Du leder KD i riktning Hållbar Utveckling inför det 21:a århundrandet :)))

2022-08-30

Hej Ebba, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Återkom gärna till mig och berätta hur ditt parti tänker i de här frågorna. Tack på förhand!

Thomas Lundholm
Umeå

076 112 31 20

Ring mig gärna,

Du kommer inte att ångra det,

fem minuter i vårt möte är 

allt jag Önskar och Vill Ha Dig,

inatt men förstår att jag,

som kärleksfull äkta man,

inte kan FÅ allt här i livet...

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 179 av 192 i denna kampanj