Öppet brev till Lena Rådström Baastad (S)

Ta bort tillfälliga lagen och stoppa utvisningarna!

2018-10-24

Hej!

Jag har under flera år med stigande oro följt Migrationsverkets behandling av de ensamkommande ungdomarna och jag är en av de åtminstone 100 000 svenskar som engagerat oss för dessa ungdomar. Vi märktes i valet när Centerpartiet och Vänsterpartiet ökade.

Jag vill ha bort den tillfälliga lagen! Sluta utvisa föräldralösa 6-åringar, apatiska barn, 106-åringar och dödligt sjuka! Jag vill ha tillbaka ömmande skäl, övrigt skyddsbehövande och familjeåterföreningar. Röda korset har visat i sin rapport att det är andra åtgärder än tillfälliga lagen som minskat antalet asylsökande. I stället har den bidragit till oordning och oreda i asylpolitiken.   

Jag vill att asylutredningarna ska vara rättssäkra. Inte som nu när man skriver upp åldern bara på grund av en felaktig medicinsk åldersbedömning, utan att ens försöka göra en sammanvägd bedömning. De som blir åldersnerskrivna i domstolen riskerar att inte omfattas av någon av gymnasielagarna. Även många andra fel har begåtts i utredningarna.

Jag vill att alla som kommit som ensamkommande barn får stanna i Sverige! Det är fel att bli utvisad till ett land man aldrig varit i för att man kom en dag för sent eller väntat en dag för lite. Det är minst 4000 som inte omfattas av nya gymnasielagen. De ska också få stanna! Barnkonventionen blir snart lag i Sverige, börja följa den redan nu. Att inte se till barnens bästa är inhumant och ovärdigt vårt land.

Jag är en av dem som önskar att svensk flyktingpolitik ska bli mer human. Hoppas att ni tar oss väljare på allvar i detta!

Med vänlig hälsning,

Elina Bernövall
Gyttorp

Nu är det nog - stoppa utvisningarna!

Detta är brev 8 av 19 i denna kampanj