Öppet brev till Håkan Bergman (S)

Svik inte Sverige!

2016-06-20

Hej Håkan!

I morgon tisdag ska du rösta om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening. Jag är rädd för resultatet!

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som lagförslaget gör, leder till till helt förödande konsekvenser! Både för dem som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i fara och elände. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

De som drabbas kommer inte att kunna fokusera på integration och de som är traumatiserade kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar, vilket ytterligare förlänger lidandet. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan, och inte på fritiden heller.

Jag är verkligen oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer, läkare, socialsekreterare, migrationsverkspersonal, lärare och alla andra kunniga jag vet är lagförslaget förödande. Jag vädjar till dig att rösta nej till den tillfälliga lagen.

Lena Rydbeck
Uppsala

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 366 av 455 i denna kampanj